Turuncu Bebek Organik Sertifikamız için:

turuncu-bebek-organik-sertifika

Organik gıda kavramı basit olarak, yetiştirilmesinde ve işlenmesinde, genetik mühendisliğin, yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücü ilaçların, büyütme düzenleyicilerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin, katkı maddelerinin, kimyasal kaplama ve parlatıcı maddelerinin ve kimyasal ambalaj malzemelerinin kullanılmadığı gıda maddeleridir.

Bu bakımdan; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen uluslararası bağımsız denetleme firmaları, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre denetleme ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Kontrol sonuçlarının olumlu olduğu kişi veya firmaya, organik tarım şartlarını karşıladığını gösteren “Müteşebbis Sertifikası” ve buna bağlı olarak ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, “Organik Ürün Sertifikası” verilir.

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında üretilen bu ürünler, düzenlenen ürün sertifikası ile organik gıda olarak pazarlanabilirler.